Книга „Съвременни български наивисти“

  • Автор: Даниела Осиковска

Книгата „Съвременни български наивисти“ е единствена по рода си в България в последните 40 години. Тя представя на широката публика снимка на българското наивистично изкуство, включвайки 30 портрета на творци в областта на изобразителното изкуство и скултурата през призмата на унфицирани интервюта.

Наивистичното и интуитивно изкуство е жив, действен феномен в глобалната художествена култура днес. Наричат го още „изкуство на святото сърце“, „изкуство на инстинкта“, “необработено“, „модерен неопримитивизъм“, „свободно от канони“. Тези определения подчертават неговата емоционалност и спонтанност.

Размер с твърди корици: 27 х 21 см